travel news

การนมัสการเทพธิดาทางการเกษตร

เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นการนมัสการเทพธิดาทางการเกษตรเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะก่อน คำจารึกของยูเนสโก ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นชาวนาหรือนักธุรกิจทุกวันนี้มีผู้ชมทั้งหมดจากข้าราชการไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง สำหรับเทพหญิงเทพธิดาเทพธิดาแม่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลัทธิขงจื้อ ผู้หญิงคาดหวังว่าจะมีบทบาทแบบพาสซีฟ

ยอมและยอมจำนน (ในลัทธิขงจื้อ) ดร. เหงียนกล่าว พวกเขาไม่ได้เป็นที่นับหน้าถือตาและต้องพึ่งพาผู้ชายคนนี้ต้องการสัญลักษณ์ดังนั้นพวกเขาจึงคิดค้นเทพธิดาแม่ Lieu Hanh เธอแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของสตรีชาวเวียดนามในเรื่องเสรีภาพความเป็นอิสระและความสุข ในการนมัสการแม่เทพธิดา hau dong (ซึ่งหมายถึง “การยึดสื่อกลาง” หรือ “ไปสู่ความมึนงง”) เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด