news

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่ว

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่ว น้ำยาดับกลิ่นเหม็นบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นให้มีความหนาแน่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสูง ไร้สารเคมีเจือปน ออกแบบมาเพื่อการย่อยสลายของเสียน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยเฉพาะ

มีปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณบ้านหรือาคารที่ทำงานหรือคอนโดมิเนียม พบบ่อยๆโดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมันสร้างมลภาวะในบรรยากาศรอบๆ

จะแก้ไขปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างไร?

ในการแก้ไขปัญหาบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียง ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในปัญหานี้ก่อน กลิ่นเหม็นที่ออกมาจากบ่อดักไขมันเกิดจากไขมันและของเสียที่มาจากกิจกรรม โดยเฉพาะในครัว โรงอาหาร ซึ่งจะมีเศษอาหารที่เป็นไขมัน น้ำมันต่างๆ ก็ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง เมื่อปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์สมบูรณ์กลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ต้องมากกว่าปริมาณของไขมันและของเสียที่เกิดขึ้นจริง การย่อยสลายของเสียและไขมันจึงจะสมบูรณ์แบบ กลิ่นเน่าเหม็นจึงจะหายไปได้ ถ้าปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียและไขมันที่เกิดขึ้นจริง ( ของเสียหรือไขมันมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ ) ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นของบ่อดักไขมันก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมต่อไป ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นบ่อดักไขมัน ต้องเพิ่มหรือเติมปริมาณของจุลินทรีย์ให้ถึงและหมั่นเติมเป็นระยะๆ ตราบใดที่ของเสียและไขมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในบ่อดักไขมัน

วิธีดับกลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมันด้วยน้ำยาดับกลิ่น

1. กรณีที่บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นไม่วิกฤติมาก เติมจุลินทรีย์ ปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ลิตรหรือมากกว่านี้ ต่อ น้ำเสียปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ( 1 คิว ) โดยการเติมในบ่อดักไขมันโดยตรงที่รับของเสียและไขมันจากโรงอาหารหรือครัว

2. กรณีที่บ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก ให้เติมจุลินทรีย์ ปริมาณ 3-5 ลิตรหรือมากกว่านี้ ต่อ น้ำเสียในบ่อดักไขมัน 1 ลูกบาศก์เมตร การเติมจุลินทรีย์เหมือนในข้อ 1

ควรหมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบ ( เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อดักไขมันที่ส่งกลิ่นเหม็น )อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้งยิ่งเป็นการดีมาก เพราะจะทำให้จุลินทรีย์มีในระบบอยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อดักไขมันก็จะยิ่งดีมากขึ้น ในการเติมในแต่ละครั้งไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป ควรเติมให้พอกับปริมาณของเสียและไขมันที่เกิดขึ้นจริง

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียสำหรับเติมบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน หรือ จุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง สามารถนำจุลินทรีย์นี้ไปเติมลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ดีขึ้น ลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากบ่อบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น