travel news

พิพิธภัณฑ์นนทบุรี

เรียนรู้จิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ที่ “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี” เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนไม้สักอันงดงามที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจังหวัดได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลัง

เมื่อเดินผ่านโถงต้อนรับเข้ามาด้านในจะเห็นแผนที่ดาวเทียมแสดงภาพจังหวัดนนทบุรีดูชีวิตประจำวันของชาวเมืองมีโมเดลจำลองสถาปัตยกรรมศาลากลางจังหวัดฯหลังเก่ารวมถึงภาพอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาที่เรียกเมืองนี้ว่า “บ้านตลาดขวัญ” ต่อมาได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองสวนผลไม้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” และในปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองแห่งผลไม้เลื่องชื่อและทุเรียนพันธุ์ดี ชั้นบนจัดแสดงประติมากรรมดินเผาขนาดใหญ่รูปหม้อน้ำลายวิจิตรอันเป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรีเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีซึ่งมีความสวยงามหลากหลายทั้งยังบอกเล่าถึงวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยละเอียดพาย้อนอดีตไปชมภาพการค้าเครื่องปั้นดินเผาในยุคทองของเกาะเกร็ดที่กลับคืนชีวิตขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษพร้อมตามรอยการค้าขายของพ่อค้าเรือโอ่งเรียกว่าทั้งเพลิดเพลินและได้ความรู้ในวิถีชีวิตของเมืองนนท์อย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand